AHCN har meldt seg inn som tilsluttet klubb i AMCAR Norway i 2023. Vi er dermed tilsluttet LMK, KNA og AMCAR. Det skulle dekke vår felles interesse for bil som hobby, bevaringsverdige kjøretøyer, kultur på hjul, motorsportaktiviteter og øve press på det politiske miljøet angående blant annet E10/ sikringskvalitet, restriksjoner på bruk og ELV-forslaget i EU (End of Life Vehicles – EU-direktiv for kasserte kjøretøy).

Hvorfor er AHCN medlem av alle – LMK, KNA og AMCAR?
Styret i AHCN har konkludert med at alle disse 3 paraplyorganisasjoner jobber for vår bilhobby. De har også muskler og heltidsansatte til å drive lobbyvirksomhet mot myndighetene som stadig vekk legger hindringer i veien for oss.  Hver og en av disse organisasjonene har sitt særpreg og fokusområde. AMCAR med bil som hobby, LMK med bil som bevaringsverdig kulturobjekt og KNA med bil og motorsport. Derfor mener vi alle disse taler vår og AHCN sin sak.

Hvilke fordeler for AHCN medlemmer?
KNA:

 • Klubbens medlemmer får muligheten til å bli assosierte KNA-medlemmer. https://kna.no/bli-medlem/?medlemskap=2. AHCN medlemsnummer: 31128.
 • KNA organiserer felles samlinger etter nærmere avtale med klubbene, basert på klubbenes interessefelt. Gjennom dette blir klubben din en del av et større miljø med stadig større påvirkningskraft.
 • KNA har myndighetspåvirkning som en viktig del av sitt arbeidsområde. Dette vil komme medlemmene til gode ved et felles organisert forum for denne type diskusjoner
 • Klubben gis muligheter til å benytte KNAs fasiliteter etter nærmere avtale. Dette kan være baner, campingplassen i Nevlunghavn, eller Tyrigrava som etter hvert vil bli mer og mer tilgjengelig.
 • Klubbens aktiviteter kan publiseres via terminlister og annonser i bladet BIL/ Motorliv og gjennom KNAs digitale plattformer
 • Klubben kan få arrangørlisens og bli godkjent som arrangør av billøp i henhold til Norges Bilsportforbund sitt regelverk.
 • For mer info https://kna.no/klubbmedlemskap/

AMCAR:

 • Som en del av tilslutningsavtalen tilbyr AMCAR medlemmer i AHCN 300 kroner i rabatt, ved nytegning av personlige medlemskap i AMCAR. Satsene på 1. års medlemskap blir som følger: AMCAR-medlemskap med blad kr. 1075,- minus kr. 300,-. Elektronisk AMCAR-medlemskap «uten» blad kr. 860,- minus kr. 300,-,
 • AMCAR Roadside Assistant – tilbyr alle med personlig medlemskap i AMCAR fri veihjelp gjennom vår avtale med If skadeforsikring, uavhengig om bilen du kjører er ny eller gammel, eller om bilen er forsikret i If eller i et annet selskap.
 • AMCAR er offentlig høringsorgan, samt bilteknisk og politisk påvirker i Norge. Det betyr at AMCAR bistår klubben i utveksling av informasjon av biltekniske og bilpolitiske saker som angår klubben og dens medlemmer generelt.
 • AMCAR tilbyr forskjellige aktiviteter til sine tilsluttede klubber, hovedsakelig i form av kurstilbud, konferanser og seminarer innenfor emnene bilhobby, bilpolitikk og bilsport. AMCAR vil også kunne komme på besøk til klubbene og være til stede på lokale aktiviteter.
 • For mer info https://www.amcar.no

LMK:

 • Tilgang til LMK forsikring via IF. Sannsynligvis den beste bilforsikringen for veterankjøretøy og kommende klassikere.
 • Drifter og tilbyr gratis Styreweb som AHCN bruker for medlemskapsregister, faktureringssystem, økonomisystem, arkiv, kjøretøyregister og utsendelse av SMS og epost.
 • LMK skal ivareta norsk kjøretøyhistorisk kulturarv og søke samarbeid i saker av motorhistorisk interesse.
 • LMK skal ovenfor myndigheter og andre beslutningstakere arbeide for en tilrettelegging av medlemmenes kulturbevarende virksomhet.
 • LMK skal fremme bevaring av, forståelse for, forsvarlig bruk av og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy, med særlig vekt på kjøretøy som er 30 år og eldre.
 • LMK skal legge til rette for bistand med klubbdrift i form av samlinger/kurs, sentrale rammeavtaler og stordriftsfordeler.
 • For mer info se også https://www.lmk.no/. Se også vedlagte dokumenter ang FIVA’s definisjon på et historisk kjøretøy og kommende klassiker kjøretøy.