Arrangementer

Norsk/dansk Healey Rally
Er du eier av en Austin Healey og er medlem i Austin Healey Club Norway vil du ha mulighet til å delta på ulike arrangementer i klubbens regi. Med visse unntak har det årlig blitt arrangert sommerturer som går over flere dager. Vi har et tett samarbeid med våre danske Healey-venner og sommerturene blir stort sett arrangert annen hvert år av henholdsvis den danske og den norske klubben. Det å være på tur med Austin Healey er alltid hyggelig selv om man kjører alene, men det er unektelig en helt spesiell opplevelse å være på tur når flere titalls slike biler kjører på rekke og rad. Artikler om kommende arrangementer vil bli publisert på denne siden. Informasjon og påmelding vil også bli publisert under fanen NYHETER.

Rally Tyrifjord
Hver høst, som regel den nest siste helgen i september, arrangeres det etter hvert så tradisjonsrike Rally Tyrifjord som markerer avslutningen på sesongen. Tyrifjord Hotell er samlingspunktet for turen, og hotellets vakre beliggenhet rett ved Tyrifjorden, samt deres store fokus på gode matopplevelser, danner en flott ramme rundt arrangementet. Eierne av Tyrifjord Hotell, Laila og Geroge Thommasen, er selv Healey-entusiaster og medlem i klubben, og har som vertskap bidratt til at Rally Tyrifjord har blitt en tradisjon som et stadig økende antall medlemmer bare må ha med seg før sesongslutt. Informasjon og påmelding til kommende turer vil bli publisert under fanen NYHETER.

Årsmøte
Styret innkaller til årsmøte som fortrinnsvis avholdes på vårparten. Det er planer om at fremtidige årsmøter skal avholdes som en tur der man i tillegg til det formelle møtet også kan ha en hyggelig samling, kanskje også med mulighet for overnatting. Egen informasjon med innkalling og påmelding vil komme etter hvert, og vil også bli publisert under fanen NYHETER.