Forsikring

Austin Healey Club Norway (AHCN) er et fullverdig medlem i Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK, https://www.lmk.no)

Dette tilsier at du som medlem av AHCN (mer enn ett år) har muligheter for å tegne LMK forsikring på ditt veterankjøretøy. LMK-forsikringen er en helt spesiell og gunstig avtale, beregnet for entusiaster som er medlem i en LMK-klubb, og som har til formål å bevare kjøretøy for ettertiden. Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber eies og drives av medlemsklubbene, og arbeider for å forbedre forholdene for alle som har historiske kjøretøy som hobby.

Følg lenken til LMK´s side https://www.lmk.no/forsikring/ hvor du finner alt om besiktelse og krav til dokumentasjon av kjøretøyet, forskjellige forsikringer, noe teknisk info, oversikt over besiktelsesmenn og mye annet interessant for oss veteranentusiaster. Det finnes flere veteranbilforsikringer på markedet som også er helt greie og det er derfor medlemmenes egne vurderinger som bør ligge til grunn for valg av hva man gjør.

Prosedyre for anskaffelse av LMK forsikring er avhengig av forsikringssum.
Alle forsikringer for kjøretøy med verdi 300 000,- og lavere (f.eks. AH Sprite) tegnes direkte hos If på telefon 21 49 50 37 eller på https://www.if.no/privat/partner/lmk. For kjøretøy med verdi over 300 000, som nok vil være aktuelt for de fleste av våre biler (Big Healey), gjelder følgende:

  • Ta kontakt med klubbens besiktningsmann Bjørn Krogvig (+47 90 59 99 00) Utenfor Oslo området kan klubben formidle kontakt med en besiktigelsesmann fra en annen klubb, eller du kan sjekke dette selv her. https://www.lmk.no/forsikring/besiktigelsespersoner/
  • Send ferdig utfylt skjema, besiktigelse, bilder (https://www.lmk.no/forsikring/soknadsskjema/) og ev. annen dokumentasjon til klubben ved krogvig@gmail.com. Merk at da det er vanskelig å sende mange bilder i èn epost, anbefales derfor bruk av www.wetransfer.com. Her kan man velge varianten «Free» og kostnadsfritt laste opp samtlige bilder og søknaden.
  • Klubben må skrive under på søknaden før denne oversendes LMK for videre behandling. LMK vil gå gjennom innsendte bilder og besiktigelse for å påse at kjøretøyet oppfyller kravene til dokumentasjon.
  • LMK vil oversende nødvendig informasjon til If for tegning av ny forsikring.