Om klubben

Klubbens historie

Austin Healey Club Norway ble stiftet som en selvstendig klubb den 24. mars 2009. Av de 52 som møtte frem stemte 46 for at det skulle være en selvstendig merkeklubb.

Formål

Austin Healey Club Norway (AHCN) er en klubb for eiere av biler av merket Austin Healey, Healey, Jensen Healey og andre som vil tiltre klubbens formålsparagraf.

Klubben skal arbeide for bevaring, økt forståelse, samt kunnskap om biler av merket Austin Healey, Healey og Jensen Healey

Klubben skal arbeide for at det blir arrangert aktiviteter hvor Healey-eiere og andre kan treffes for å utveksle kunnskap og dele sine interesser for Healey-biler.

Klubben skal legge til rette for at klubbens medlemmer kan få veteranbilforsikring i LMK

Klubbens formål skal gjenspeiles i klubbens aktiviteter. Pr dato er følgende aktiviteter aktuelle.

·       Vårtreff med årsmøte – arrangeres normalt i løpet av mai.

·       Healey Rally – arrangeres normalt nest siste helg i Juni

·       Høst treff med klubbmesterskap i Rocker cover race

·       Deltagelse på NVK vår og høst arrangement på Ekeberg

I tillegg deltar klubbens medlemmer på arrangement som arrangeres av de danske Healey klubbene Healy Danmark og Austin Healey Club Denmark.

I forbindelse med AHCN’s 10-årsjubileum i 2019 lagde Jan Gunnar Fjeldberg en jubileumspresentasjon. Presentasjonen kan du se her: Jubileum