Regalier

Vi har en rekke ulike regalier med klubbens logo for salg. Disse er som oftest utstilt under vår årlige høsttur til Tyrifjord Hotell. Planen er at det etter hvert også skal komme en oversikt over regalier med priser på denne siden, men dette arbeidet er ganske omfattende og vil ta noe tid.