I forbindelse med klubbens 15-års jubileumstur, og festmiddag på Kviknes Hotell i Balestrand, ble tre medlemmer utnevnt til æresmedlemmer i AHCN. Til stor applaus mottok Knut Horgen, Jan Gunnar Fjeldberg og Jan Anders From hver sin flaske med engelske bobler med spesiallaget etikett, samt et flott diplom i glass og ramme.

I henhold til klubbens vedtekter skal det etter gitte kriterier kunne utnevnes æresmedlemskap til klubbmedlemmer. Ordlyden er som følger: «Medlemmer som har gjort en spesielt stor innsats for klubben over tid, vært medlem i minst 10 år, innehatt tillitsverv og ellers profilert Austin Healey Club Norway og bilene på en utmerket måte, skal kunne utnevnes som æresmedlem av AHCN. Medlemmer av AHCN kan komme med forslag til kandidater og det sittende styret avgjør hvem som utnevnes til æresmedlem. En slik beslutning krever enstemmighet i styret. Æresmedlemmer tildeles en spesiell utformet plakett og fritt medlemskap i klubben. Overnevnte kan fravikes i helt spesielle tilfeller».

Alle de tre æresmedlemmene har blitt foreslått av andre medlemmer i klubben og styret har enstemmig besluttet tildelingen. For ordens skyld kan vi gjøre oppmerksom på at beslutningen om å utnevne Jan Anders From, som er sittende styreleder, til æresmedlem ble tatt av styret uten styreleders tilstedeværelse, men derimot med stemmeberettiget varamedlem tilstede.


Det er hevet over enhver tvil at de tre utnevnte æresmedlemmene har gjort en formidabel innsats for klubben gjennom vår så langt 15 år lange historie, og både heder og ære er således svært velfortjent. Vi gratulerer så mye!