MG-klubben inviterer til treff for engelske sportsbiler!

Treffet foregår på Stokke bygdetun søndag 9. juni 2024 med innkjøring fra kl. 11.00. Kr. 50,- betales pr. deltagerbil som får gratis lodd verdi 25,-. Stort lotteri med flotte premier. Alle bygg og museum er åpne under arrangementet. Salg av rømmegrøt, pølser, is, vafler, m.m. Arrangementet avsluttes kl. 16.00.