MG-klubben inviterer til treff for engelske sportsbiler!

Treffet foregår på Stokke bygdetun søndag 26. juni med innkjøring fra kl. 11.00. Kr. 50,- betales pr. deltagerbil som får gratis lodd verdi 25,-. Stort lotteri med flotte premier. Alle bygg og museum er åpne under arrangementet. Salg av rømmegrøt, pølser, is, vafler, m.m. Arrangementet avsluttes kl. 16.00. Deltagere fra Oslo-regionen som ønsker å kjøre samlet til Vestfold kan kontakte Jan Anders From, telefon 97543562 for nærmere info om møtested og tidspunkt.